AKPINAR HES Proje Yapımı İşi

  İşin Tanımı : Akpınar Hidroelektirk Santrali Proje Yapımı İşi
  İdare : AKPINAR ENERJİ-KAHRAMANMARAŞ
  Başlangıç Tarihi : 02.02.2013

  Proje sahası Ceyhan Havzasında bulunmakta olup Aksu Nehri üzerinde 860.60 ve 805 kotları arasında yer almaktadır. 36,086 GWh Enerji Üretimi amaçlanmaktadır.(Kurulu Gücü: 9.20 Mw )

 • Yapılan Çalışmalar
  • Ön Rapor seviyesinde alternatifli olarak teknik yapılabilirlik raporu ve ekonomik karşılaştırmalar
  • Revize Fizibilite Çalışmalarının yapılması
  • Hidroloji Raporu ve Su kaynaklarının planlanması
  • Regülatör ve HES (eşik yapısı-Derivasyon-Batardolar-Kapama Seddesi- Sualma Yapısı-*Çökeltim Havuzu-İletim Hattı-Sifon-Yükleme Havuzu-Cebri Boru) Kati ve Uygulama *Projelerinin Yapılması
  • Projelendirmede yapılan tüm hesaplara ait Raporların Hazırlanması
  • Regülatör, Derivasyon, Batardolar, Sualama Yapısı, Çökeltim Havuzu, İletim Hattı, Sifon, *Yükleme Havuzu, Cebri Boru,Santral Binası yapılarının uygulaaya esas tüm mekanik ve elektril projelerinin Yapılması
  • Proje kapsamında yapılacak tüm imalatlara yönelik teknik şartnamelerin hazırlanması
  • Projelerin metraj, keşif ve inşaat programlarının hazırlanması

Devam Eden