Kütahya Simav Yemişli Göleti

  İşin Tanımı : Kütahya Simav Yemişli Göleti ve Sulaması Proje Yapım İşi
  İdare : DSİ 3.Bölge Müdürlüğü-Eskişehir
  Başlangıç Tarihi : 16.04.2012

  Kütahya İli’nin 162 km kuzeydoğusunda yer alan Kütahya Simav Yemişli Göleti sulama amaçlıdır. Projenin gerçekleşmesi ile toplamda 474 ha brüt arazinin sulanması amaçlanmıştır Proje Kapsamında temelden 43.00 m Gölet ve Sulama Uygulama Projeleri hazırlanmaktadır.

 • Yapılan Çalışmalar
  • Gölet Projeleri Kapsamında
  • Arazi çalışmaları doğrultusunda Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporlarının Hazırlanması
  • Analizlere esas Tasarım Kriterleri Raporlarının Hazırlanması
  • Deprem Risk Analizlerinin ve Raporlarının Hazırlanması
  • Gövdeye ait Stabilite, Sızma ve Dinamik Analizlerinin Yapılması
  • Tüm Yapılara ait Kati Projelerin, İnşaat İhale Dosyası için gerekli Metraj-Keşif ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • Sulama Projeleri Kapsamında
  • Sulama Sahası Harita alımı
  • Sulama şebekesine ait aplikasyona müstenit bütün kanal projelerinin yapılması
  • Sulama Şebekesine ait sanat yapıları projelerinin yapılması
  • Sulama projesine ait keşif, metraj, yeşil dosya ile proje raporunun hazırlanması
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) genelgesi doğrultusunda tüm projenin Coğrafi Bilgi Sisteminin Hazırlanması

Gölet ve Sulama Projeleri